Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání

- stránky věnované individuálně vzdělávaným žákům

Učivo

E-learning

Aktuality

Individuální vzdělávání

Co je individuální vzdělávání ?

Individuální vzdělávání je forma vzdělávání definovaná školským zákonem, často nepřesně označovaná jako domácí vzdělávání.
Individuální vzdělávání můžeme definovat jako plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Jde o alternativní způsob vzdělávání,  při kterém jsou žáci po většinu doby vyučováni v domácím prostředí a jejich hlavní vzdělavatelé jsou rodiče nebo jiné jimi pověřené osoby. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na 1. a 2. stupni základní školy, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 školského zákona ve zněním účinném od 1. 9. 2016.
O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje  ředitel školy, kam je žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Jak individuální vzdělávání probíhá ?

Podle zákona je individuálně vzdělávaný žák 2x ročně přezkoušen (v pololetí a na konci školního roku). Mimo přezkoušení je žák vzděláván doma dle školou dodaného vzdělávacího plánu. Pro podporu výuky mohou naši žáci využít stránky učivo, další materiály a e-elarning, ve kterých naleznou materiály k jednotlivým předmětům, pracovní listy, výklad látky a v budoucnu i testy. Mimo jiné naleznou na webových stránkách i aktuálně probíranou látku. Učebnice dostanou žáci na začátku roku, pracovní sešity je doporučeno zakoupit (je možný hromadný nákup školou).

Kdy zvolit individuální vzdělávání ?

Důvodů pro zvolení individuálního vzdělávaní může být mnoho např.:
• způsob života konkrétní rodiny,
• osobnostní založení dítěte,
• zdravotní znevýhodnění dítěte, zdravotní stav dítěte,
• složitá dostupnost školy.

Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje. Velkou předností je individuální forma výuky, která umožňuje se přizpůsobit specifikám dítěte. Rodič může své dítě doprovázet do nejrůznějších kroužků a terapií, které jim kmenová škola nemůže nabídnout. Dvojnásob to platí, jedná-li se o žáka se zdravotním znevýhodněním či postižením.